Class Wise Enrolment

    

KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SALT LAKE

ENROLMENT AS ON 31/03/2019

 

Class

No. of Sec.

No. of Boys

No. of Girls

Total

 
 
 

1

2

3

4

5

 

I

4

74

75

149

 

II

4

90

76

166

 

III

4

86

76

162

 

IV

4

78

93

171

 

V

4

90

66

156

 

Grand Total (Class I to V)

20

418

386

804

 

VI

4

89

70

159

 

VII

4

93

69

162

 

VIII

4

100

62

162

 

Grand Total (Class VI to VIII)

12

282

201

483

 

IX

4

128

92

220

 

X

4

66

66

132

 

Grand Total (Class IX to X)

8

194

158

352

 

XI - Humm.

1

16

17

33

 

XI - Sci.

2

48

30

78

 

XI - Comm.

1

23

12

35

 

XII - Humm.

1

14

14

28

 

XII - Sci

2

33

28

61

 

XII - Comm.

1

19

13

32

 

Grand Total (Class XI to XII)

8

153

114

267

 

Grand Total (Class I to XII)

48

1047

859

1906